Björn Lundbergs blogg

Varning för bluffbolag

okt
04

Avhandlingar är en stor industri. Om man betänker att det varje år ges ut många, många tusen avhandlingar runt om i världen som till stor del finansieras genom stipendier och bidrag, så faller det sig rätt naturligt att också en del oseriösa aktörer söker sig till branschen. Många av dessa så kallade förlag erbjuder sig att trycka och distribuera din avhandling alldeles gratis. Låter det för bra för att vara sant? Jepp, det är det också.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Att publicera sig internationellt

sep
19

Jag har flera gånger berört ämnen som internationalisering och internationell publicering i den här bloggen. Därför var det verkligen roligt att forskarskolans årliga höstinternat - som hölls på det vackra Bäckaskogs slott utanför Kristianstad - rörde temat internationell publicering. Vi doktorander hade fått i uppdrag att skriva ett utkast till en artikel ämnad för publicering i en internationell tidskrift och språket var således engelska. Trots detta, eller kanske på grund av detta, var nivån på de inlämnade bidragen mycket hög.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Vad jag lärt mig som doktorand

sep
03

I dag höll jag en kort presentation för de nya doktoranderna vid Forskarskolan i historia, som innefattar lärosätena i Lund, Malmö, Växjö (Linnéuniversitetet), Göteborg och Södertörn. Min uppgift var att ge lite personliga reflektioner kring tillvaron som doktorand vid Forskarskolan och detta var ungefär vad jag tog upp – samt vad jag hade velat ta upp men glömde bort eller inte hade tid för. En kort doktorandpraktika i punktform:

Posted By Björn Lundberg läs mer

På plats i LUX!

sep
01

Efter mer än ett halvsekel på Magle Stora Kyrkogata i Lunds stadskärna har institutionen nu flyttat till nybyggda lokaler i den påkostade byggnaden LUX, alldeles bakom Universitetsbiblioteket och Språk- och litteraturcentrum (SOL). Nu har Lunds alla humanister och språkvetare alltså samlats under två tak, vilket förhoppningsvis kommer leda till bättre sammanhållna forskningsmiljöer och fler interdisciplinära utbyten. Ett nytt kunskapscentrum, som floskelgeneratorn skulle kalla det. Bättre för studenterna lär det i alla händelser bli.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Dags att flytta!

jun
13

Då var det dags att flytta. Böcker och travar med papper har packats ner i kartonger. Skrivbordets yta - som i vanliga fall inte får mycket solljus - är skinande rent. I augusti flyttar Historiska institutionen in i nya lokaler en knapp kilometer norrut. I det renoverade/nybyggda komplexet LUX ska de olika humanioraämnena samlas under samma tak - dessutom med närhet till Universitetsbiblioteket och Språk- och Litteraturcentrum.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Björn Lundbergs blogg