Lite passé: Tid, historia och rättvisa

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

 

Postdok-satsning från det svenska Sjuttonhundratalssällskapet

Det svenska Sjuttonhundratalssällskapet inbjuder till upptaktsträff inför sin postdok-satsning!

Måndag 16 maj 2016 kl. 10-11.30 i Börshuset, Stortorget i Stockholm, med efterföljande lunch på Nobelmuséet. Under eftermiddagen följer ett frivilligt deltagande i Forskningsfronten där nydisputerade presenterar sina avhandlingar (se separat inbjudan och program).

För vem? Nätverket förenar forskare på samma nivå, från doktorander i slutfasen/nyblivna doktorer upp till docentnivå, som forskar om det långa 1700-talet eller önskar forska om 1700-talet.

Scandia 2015:2

Äntligen har 2015 år sista nummer lämnat pressarna. Vi ber om ursäkt för den kraftiga förseningen och hoppas att ni nu ska vara extra sugna på att kasta er över det färska innehållet. I detta nummer handlar det bland annat om historiedidaktik, konsumtionsmönster och social mobilitet. För första gången presenterar Scandia ett rundabordssamtal. Scandia introducerar även 'digital historia', en avknoppning till digital humaniora och ett fält på stark tillväxt. Utöver detta hittar ni naturligtvis även recensioner och Ainur Elmgrens serie.

TEMA: Birgitta Odén

jan
04

Scandias hemsidesredaktion presenterar härmed ett nytt inslag i verksamheten! Med jämna mellanrum kommer vi att erbjuda presentationer av forskare och forskningsområden under fliken "Teman". Här kommer vi att uppmärksamma den rika källa till historisk kunskap som finns tillgänglig genom Scandias arkiv och på nytt samla artiklar under aktuella teman eller utifrån personer som vi vill uppmärksamma.

Posted By Anna Nilsson Hammar läs mer

Lite passé: Framtiden

I årets sista Lite Passé samtalar vi med idéhistorikern Thomas Kaiserfeld. Vi lämnar det förflutna och rör oss in i framtiden! Vilken relation har det förflutna till framtiden och hur långt fram kan vi egentligen planera?

 

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS