Lite Passé: Att återskapa det förflutna - från mods till medeltidsveckan

Våra samtal om tid fortsätter med en diskussion om historiskt återskapande och identitet. Vad är det som får människor att vilja återuppleva en svunnen tid? Hur förmedlar vi historia när vi försöker återskapa det förflutna? Vi talar med historikerna Stefan Nyzell och Robin Ekelund om rörelser bort från nuet inom två helt olika fält: historiska reenactments och modskultur. Har de något gemensamt?

 

När jag tittar på SVT:s julkalender

dec
04

Jag brukar inte titta på julkalendern i SVT, trots att jag har barn i rätt ålder. De har aldrig visat något större intresse och jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig från besvikelsen med Skägget i brevlådan 2008.

Vad är det som gör att svenska folket tvångsmässigt måste klaga på julkalendern? Eller är det mest media som drar igång jultraditionen genom att göra en väldigt stor höna av ett fåtal arga kommentarer på SVT:s Facebooksida? Förstår folk hur fåniga de framstår när de säger att julen är förstörd på grund av en tv-serie de inte gillar?

Posted By Björn Lundberg läs mer

Lite passé: Queer tid

Emma och Kristoffer träffar genusvetaren Kristina Fjelkestam för att diskutera alternativa sätt att tänka kring tid. Går det att bryta med idén om livets uppdelning i faser, eller med den linjära tiden och dess koppling till begrepp som civilisation? Vilka maktaspekter ryms i den dominerande tidsuppfattningen och vad är egentligen Queer tid?

Lite passé: Tiden i historien - Långa linjer

Vad är tid? Hur använder historiker tid som begrepp - och hur kan vi undersöka tid i historien? I vårt första avsnitt på temat tid samtalar Björn och Emma med professor Eva Österberg som förespråkat långa tidsperspektiv i historisk forskning. Vad händer när vi tecknar långa linjer?

 

Alla människors lika värde - vad menas?

okt
21

På senare tid har  alla människors lika värde förekommit flitigt i den politiska debatten. Men det har också i olika sammanhang påståtts att begreppet egentligen skulle bygga på ett missförstånd, en olycklig felöversättning. Ytterst skulle idén om människors lika värde därmed vara en bluff eller myt.

By Vicki Nunn (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Posted By Björn Lundberg läs mer

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS