Genushistoriens utmaningar - seminarieserie vid Stockholms universitet

Genushistoriens utmaningar - seminarieserie vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, under ht 2010 - vt 2011

Kvinno- och genushistoriker har sedan 1970-talet utmanat, debatterat och förändrat sättet att skriva historia. Resultatet är en omfattande, variationsrik och självrefleksiv feministisk historiografi.

Forskarassistenttjänst utlyses i Lund

Lunds universitet utlyser en fyraårig forskarassistenttjänst i historia. Sista ansökningsdatum är 30 augusti.

Läs utlysningen på LU:s hemsida.

Nya avhandlingar i historia

På fredag den 18 juni är disputerar Marie Eriksson, Linnéuniversitetet, med avhandlingen Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880. Tidigare har även Vanja Lozic på Malmö högskola disputerat med avhandlingen  I historiekanons skugga. Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle (4/6) och Simon Larsson på Södertörns högskola med avhandlingen Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900-1945 (7/5). Alla tre tillhör den nationella forskarskolan i historia. Den 28 maj disputerade Ulrika Lagerlöf Nilsson på Göteborgs universitet med avhandlingen Med lust och bävan.

Norska Nasjonalbiblioteket digitaliserar

 Sedan början av 2006 har norska Nasjonalbiblioteket digitaliserat sina samlingar och nu är den hundratusende boken inlagd. Äldre böcker där upphovsrätten gått ut finns att läsa i fullformat på hemsidan. Sök och bläddra i böcker på nb.no. Läs också kommentarer på projekt Rubebergs hemsida.

Gör det någon skillnad? Inbjudan till SKOGH-konferens 2010

Sveriges kvinno- och genushistoriker bjuder in till 2010 års SKOGH-konferens i Göteborg 2-3 december 2010 med temat: Gör det någon skillnad? Metodiska överväganden och utmaningar i genushistoria.

Arrangörerna bjuder in intresserade att lämna förslag på sessioner, bidrag, föredrag och posters före den 28 augusti. Mer information om hur du går till väga hittar du på konferensens hemsida.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS