"Den mørke kontinent?" nyläsning av litteratur om det koloniala Kongo

Kolonialhistorien kan diskuteras utifrån många perspektiv och i SvD presenteras ett. Arne Melberg läser en dansk litteraturhistorisk avhandling, "Den mørke kontinent?" av Frits Andersen, och finner en bok som presenterar nya tolkningar av litteratur om det koloniala Kongo. Författaren rör sig över ett vitt fält av böcker om Kongo, från ofta analyserade verk av skribenter som Joseph Conrad och Henry Morton Stanley. Andersen, till böcker om Tintin och Tarzan. Han tar ett brett grepp och rör sig i ett, med Melbergs ord, "globalt sammanhang som är lika socialhistoriskt som litteraturhistoriskt". Läs hela recensionen under rubriken "Mörkrets metafor under omprövning" (SvD 4/6).

Lagbok från 1400-talet upphittad på Sundsvalls stadsbibliotek

 "En städning kan bjuda på stora överraskningar. När bibliotekarie Görel Dahlin röjde i Sundsvalls stadsbiblioteks magasin för några dagar sedan hittade hon en gammal bok som såg intressant ut. Den visade sig vara en lagbok från 1481, alltså från boktryckarkonstens spädaste barndom". Den lågtyska lagboken är nedskriven av adelsmannen Eike von Repgau i början av 1200-talet och har hamnat på biblioteket genom en donation 1906, efter läkaren A F Christiernis. Nu finns den i tryggt förvar på Kungliga biblioteket.  

Folkkyrkan och nationalismen - understreckare i SvD

 Vad är det som gör att Sverigedemokraterna känner sig besläktade med Svenska kyrkan? Med denna fråga som utgångspunkt diskuterar Jan Eckerdal oreflekterad nationalism och Svenska kyrkan som nationell och kristen gemenskap. Han tar upp folkkyrkans rötter i det tidiga nittonhundratalets ungkyrkorörelse och pekar på möjligheterna att problematisera och diskutera de nationalistiska tongångarna som uttrycktes då också hitta argument mot den slags exkluderande nationalism som Sverigedemokraterna ger uttryck för.

Utställningen Sveriges historia invigd

Den sista helgen i maj invigdes utställningen Sveriges historia på Historiska museet i Stockholm.

"Sveriges Historia ger nya perspektiv på människors makt och maktutövande, lyfter fram kvinnors inflytande och berättar om minoritetsgruppers villkor och mycket mer" skriver man på sin hemsida.

Ny bok om djurens idéhistoria

 På sin blogg "Det perfekta tomrummet" meddelar Gustaf Holmberg om boksläppet av Djurens idéhistoria, en ny bok som ur olika synvinklar behandlar människors förhållande till djuren. Läs mer om boken här. Redaktörer är, förutom Gustaf Holmberg själv, även Svante Nordin och Anna Tunlid.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS