Utställningen Sveriges historia invigd

Den sista helgen i maj invigdes utställningen Sveriges historia på Historiska museet i Stockholm.

"Sveriges Historia ger nya perspektiv på människors makt och maktutövande, lyfter fram kvinnors inflytande och berättar om minoritetsgruppers villkor och mycket mer" skriver man på sin hemsida.

Ny bok om djurens idéhistoria

 På sin blogg "Det perfekta tomrummet" meddelar Gustaf Holmberg om boksläppet av Djurens idéhistoria, en ny bok som ur olika synvinklar behandlar människors förhållande till djuren. Läs mer om boken här. Redaktörer är, förutom Gustaf Holmberg själv, även Svante Nordin och Anna Tunlid.

Brev från Axel Oxenstierna i ny samling

Dick Harrison har läst en nyutgiven samling brev från Axel Oxenstierna. Samlingen går under namnet Brev 1636-1654 (Kungl Vitterhets Historie och Antiviktets Akademien, Riksarkivet), och de två volymerna är utgivna av Helmut Backhaus. Harrison gläds över att detta material tillgängliggörs men ställer sig samtidigt kritisk till hur urvalet gått till och saknar en diskussion kring de val som gjorts.

Om brunnskultur och kreativitet

I en understreckare i SvD skriver Daniel Hjorth om 1800-talets brunnskultur och dess betydelse som kreativa miljöer, "1800-talets brunnskultur badade i toner" (22/5). Hjort är förftattare till antologin "Brunnsliv: Diktare på kurorter i Europa" (1999). 

Sveriges statsministrar under 100 år i ny bokbox

22 korta biografier om Sveriges statsministrar de senaste 100 åren har samlats i en box, redigerad av Per T. Ohlsson och Mats Bergstrand och utgiven av Bonniers. Vi har samlat några recensioner och reaktioner.

”Verket kan inte kallas för något annat än folkbildning”, skriver journalisten Torbjörn Nilsson i DN. Läs mer här.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS