1700-talets trädgårdskonst i fokus: utgrävningar vid Gunnebo slott

Den 3 maj började arkeologer, historiker och etnologer vid Göteborgs universitet en knappt två veckor lång utgrävning av det gamla orangeriet vid Gunnebo slott. För snart 200 år sedan förstördes organgeri och växthus vid slottet och utgrävningen är ett led i planerna på en återuppbyggnad. Det är Mölndals kommun, de nuvarande ägarna, som sedan flera år arbetar för att återge egendomen sitt 1700-talsutseende. Utöver ritningar och utgrävningar kommer etnologer att samla in "Gunnesbominnen" från platsen.

Historisk television

 Efter mycket ståhej har nu TV4:s storsatsning Sveriges historia haft premiär. Med Martin Timell och Dick Harrison i huvudrollerna ska Sveriges historia presenteras i tolv avsnitt. Tv-serien är en del av ett större projekt där TV4 samarbetar med Norstedts och Historiska Museet.

Världsutställningarnas historia i Vetandets värld

1851 slogs portarna upp för den första världsutställningen, The Great Exhibition, i London, och i dess spår har ett pärlband av utställningar följts genom åren. Nu i dagarna öppnar en ny världsutställning i Shanghai och i Historiska klubben, Vetandets värld (P1), samtalar Amalia Lagerkvist och Anders Ekström om världsutställningarnas och staden Shanghais historia. Läs mer om programmet eller lyssna direkt på SR:s webbradio (30/4).    

2 doktorandtjänster i agrarhistoria

 Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utlyser två fyraåriga doktorandtjänster i agrarhistoria i Ulltuna. För båda tjänsterna uppmanas den sökande att komma med egna idéer och uppslag kring intressanta forskningsfält.

1 doktorandtjänst i allmän agrarhistoria. 

1 doktorandtjänst i agrarhistoria - Framtidens jordbruk i ett historiskt perspektiv. Doktoranden ska ingå i ett projekt om framtidens svenska jordbruk i ett globalt perspektiv och avhandlingen ska på något sätt belysa jordbrukets och landsbygdens framtida förändring i ett långt historiskt perspektiv. 

Lediga tjänster med historisk profil

 Flera tjänster är under utlysning för tillfället. 

En professur i historia, med inriktning mot maritim historia, utlyses vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag är 2010-05-12.

På Umeå universitet utlyses fyra tjänster med historisk inriktning för närvarande. En postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (sista ansökningsdag 2010-06-15) , en postdoktor i historia med inriktning mot befolkningshistoria (sista ansökningsdag 2010-06-15) och två doktorandtjänster i ekonomisk historia. (sista ansökningsdag 2010-05-03)

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS