Lite passé: Fri kärlek och svensk synd 1960-1970

I vårt avsnitt om sextiotalet tar vi oss an ”den svenska synden” och decenniets sexuella revolution. Vi talar med idéhistorikern Linnea Tillema om vad allt detta tal om sexuell frigörelse rymde. Hur förhöll sig sexologin och sexualrådgivningen till tidens strömningar och vilka normer rymde den?

Lite passé: Det rationella kontoret 1950-1960

Ett decennium fyllt av papper, blanketter och skrivmaskinsoptimering? Halvvägs in i 1900-talet möter vi Charlie Järpvall för att diskutera tidens modeord: det rationella! Hur såg tidens arbetsliv ut och hur skulle maskinerna och standardiseringar skapa ett bättre samhälle? Vart gick egentligen gränsen mellan människa och maskin?

Till postmodernismens försvar

mar
24

”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund” skrev Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss på DN Debatt i söndags. Det är hårda ord och allvarliga anklagelser. Till att börja med vill jag påpeka att jag inte invänder mot problematiken i de exempel författarna anger, utan att de får bilda utgångspunkt för postmodernismen som begrepp.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Lite passé: Nazismens sensmoral 1940-1950

I det stora fyrtiotalsavsnittet möter Kristoffer och Björn lundaforskaren Johan Östling. Vi pratar om de lärdomar som offentliga personer och politiker i Sverige drog av erfarenheten av den tyska nazismen. Dessutom tipsar vi som vanligt om tidstypiska kulturuttryck som kan ta er djupare in i tidsandan. God lyssning!

Lina Sturfelt: Introduction - Scandinavia and the First World War

In European history, 1914 is a symbolic milestone. The outbreak of the First World War marked a watershed, which, with the distance a century brings, is now often described as the actual starting point of the twentieth century, the ur-catastrophe. It also seems to be a war that we will never be finished with. The centenary has been widely marked, not least by the victors Britain and France, who have spent some 60 million euros on commemorating the anniversary. In Germany, however, interest has been that much weaker.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS