Lina Sturfelt: Introduction - Scandinavia and the First World War

In European history, 1914 is a symbolic milestone. The outbreak of the First World War marked a watershed, which, with the distance a century brings, is now often described as the actual starting point of the twentieth century, the ur-catastrophe. It also seems to be a war that we will never be finished with. The centenary has been widely marked, not least by the victors Britain and France, who have spent some 60 million euros on commemorating the anniversary. In Germany, however, interest has been that much weaker.

Att introducera historien

mar
17

I dag sitter jag som doktorandrepresentant på institutionens grundutbildningsinternat där vi diskuterar utformning av ett framtida kandidatprogram i historia.

Under förmiddagen ingick jag i en diskussionsgrupp som hade i uppgift att ta fram innehåll och kursmål till en historievetenskaplig introduktionskurs. Alltså var det viktigt att fråga sig vad en student förväntar sig att börja med i sina historiska studier. Och vad vill vi förmedla som det mest övergripande och mest centrala.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Snart författare

mar
13

Idag ska min första bok skickas till tryck. En krävande och spännande process är därmed till ända, åtminstone tillfälligt. För jag hoppas ju så småningom få återkomma till att tänka på och prata om boken om – eller ska vi komma överens om när – den nått sina läsare. Idag är det, oavsett hur det går, en dag att fira och känna lättnad att det är över, och summera arbetet med boken.

Posted By My Hellsing läs mer

Om forskningsnytta, humaniora och naturvetenskap

mar
12

Den som följt debatten kring den verkliga eller påstådda krisen för humaniora har garanterat stött på jämförelser mellan humanistisk forskning och naturvetenskap.

Då tänker jag osökt på en anekdot om filosofen Ludwig Wittgenstein. Under sina år i Cambridge ska den ständigt grubblande filosofen ha gett rådet till sina mest begåvade studenter att göra något vettigare än att studera filosofi. Utbilda sig till läkare, till exempel. Eller trädgårdsmästare. 

Posted By Björn Lundberg läs mer

Lite passé: Kärlekskontakter 1930-1940

Vår resa genom 1900-talet går vidare och vi har nu hunnit fram till 1930-talet. Detta årtionde präglades av lågkonjunktur, depression och krig runt om i världen. Men även då tillvaron ter sig extra mörk söker människor efter glädjeämnen. Därför möter Emma och Björn i detta avsnitt historikern Josefin Englund som forskar om kontaktannonser mellan 1890-1980, för att se vad människor på 1930-talet sökte efter hos en kärlekspartner.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS