Scandia 2014:1

Nu har Scandias senaste nummer lämnat pressarna. Med Henrik Rosengren som ny redaktör kan vi bland annat presentera artiklar av Harald Gustafsson, Andreas Marklund och Bertel Nygaard. Scandia introducerar, som du redan nu kan läsa på webben, ger en inblick i forskningsfältet History & Policy och i temarecensionen kan du läsa om de två sista banden av Sveriges Historia. Utöver detta bjuder vi på recensioner och på vår serie, tecknad av Ainur Elmgren. Vill du beställa ett nummer mailar du till info@tidskriftenscandia.se.

 

Ur innehållet:

Harald Gustafsson "Att förhandla det förflutna - Historiebilden i Halldór Laxness Islands klocka och dess samtida reception"

Andreas Marklund "Danskhetens landskap - Landskap, återuppbyggnad och nationell identitet i dansk efterkrigsfilm" 

Bertel Nygaard "Manglernes drømme - Om at undersøge det utopiske i historien"

Scandia introducerar: Henrik Rosengren "History & Policy – en introduktion"; Lucy Delap, Simon Szreter & Paul Warde "History & Policy. A decade of bridge-building in the United Kingdom"

Temarecension: Sveriges historia 1920–1965; Sveriges historia 1965–2012

Recensioner:

MONOGRAFIER Carl-Gustaf Andrén "Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet i utveckling efter 1940"; Peter Lindström & Svante Norrhem "Flattering Alliances. Scandinavia, Diplomacy and the Austrian-French Balance of Power, 1648–1740"; Charles Tilly & Lesley J. Wood "Social Movements, 1768–2012"; Jonas Nordin "Versailles. Slottet, parken, livet"; Ingrid Millbourn "Det hemlighetsfulla mötet – publik och gycklare. Om skräcken och lockelsen i att se varandra"; Britt Liljewall ”Mig själv och mitt gods förvalta – 1800-talskvinnor i kamp om myndighet"; Mattias Frey "Postwall German Cinema. History, Film History, and Cinephilia"  AVHANDLINGAR Johan Stenfeldt "Dystopiernas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt"; Anna Friberg "Demokrati bortom politiken. En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939"; Henrik Åström Elmersjö "Norden, nationen och historien. Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972"  ANTOLOGIER Jón Viðar Sigurðsson & Thomas Småberg (red.) "Friendship and Social Networks in Scandinavia, c.1000–1800"; Therése Andersson (red.)"Hjältar och Hjältinnor. Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga"; Claes Ahlund (red.) "Scandinavia in the First World War. Studies in the War Experiences of the Northern Neutrals"; Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.) "Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000" 

Ainur Elmgren "Biografin – svartkonstens moder"