USA # 8 Finns det en global barndom?

Finns det något som kan beskrivas som en global barndom? Den frågan kommer jag att få tillfälle att diskutera de närmaste två dagarna, då Dr Karen Wells från University of London gästar institutionen här i Camden. Wells, som skrivit boken Childhood in a Global Perspective (2009), menar att så är fallet. Det rör sig dock inte om en enhetlig, global erfarenhet av barndom utan snarare en global analysnivå som kan sättas i relation till det lokala (eller nationella).

Viktiga aspekter på den globala barndomen är å ena sidan den idémässiga - vilken kommer till uttryck i dokument som FN:s konvention om barnets rättigheter och i internationella organisationer för barns rättigheter - och å andra sidan den ekonomiska delen av "globaliseringsprocessen", d.v.s. kapitalets inflytande på barns liv.

Jag hoppas få anledning att återkomma till detta och avlägga rapport efter att ha lyssnat mer ingående på Karen Wells idéer.