Scandia 2014:2

Det nya numret av Scandia finns nu tillgängligt! Ämnen som skvaller, filmanalys och audiovisuell upplysning behandlas av Pia Einonen, Ulrika Holgersson och Fredrik Norén. Vi presenterar också en introduktion till forskningsfältet första världskriget samt inte mindre än fyra tematiska recensioner. Utöver detta bjuds det självklart på den sedvanliga recensionsavdelningen samt på en serie av Ainur Elmgren.

Ur innehållet:

Pia Einonen "The politics of talk. Rumour and gossip in Stockholm during the struggle for succession (c. 1592-1607)."

Ulrika Holgersson "Historisk spelfilmsanalys. Exemplet Gustaf Molanders Vi som går köksvägen 1932."

Fredrik Norén "Statens informationslogik och den audiovisuella upplysningen 1945-1960."

Scandia introducerar: Skandinavien och första världskriget (Lina Sturfelt)

Temarecensioner: Kalla kriget i Danmark (Rasmus Mariager & Thorsten Borring Olesen); Om mod och mikrohistoria (Peter K. Andersson); Sveriges historia (Jan Eivind Myhre)

Övriga recensioner

Ainur Elmgren: "Vi går på konferens"