Att introducera historien

I dag sitter jag som doktorandrepresentant på institutionens grundutbildningsinternat där vi diskuterar utformning av ett framtida kandidatprogram i historia.

Under förmiddagen ingick jag i en diskussionsgrupp som hade i uppgift att ta fram innehåll och kursmål till en historievetenskaplig introduktionskurs. Alltså var det viktigt att fråga sig vad en student förväntar sig att börja med i sina historiska studier. Och vad vill vi förmedla som det mest övergripande och mest centrala.

Om jag får drömma lite grann, och inte behövde förhålla mig till verklighetens alla begränsningar, så hade den perfekta starten på ett sådant program enligt mig varit att:

* snabbt tenta av kunskapskraven från gymnasiet + lite till avseende den kronologiska historien från antiken till nutid

* introducera historia som vetenskapligt ämne: dess bakgrund och inriktning. Vad innebär det att forska om samt skriva historia? Hur växte historievetenskapen fram?

* introducera grundläggande perspektiv på humaniora som akademiskt företag. Hur förhåller sig historia till andra ämnen?

* introducera nyckelbegrepp i förhållande till historieämnets relation till tid: vad är tid? vad är skillnaden mellan förflutenhet och historia?

* presentera grundläggande perspektiv på förhållandet mellan samhälle och historia. Hur förändras historieskrivning, hur kan den bli föremål för konflikt?

Vi får se var det landar. Men knappast blir det exakt som ovan.