Lite passé: En hotad planet? 1970-1980

När Lite Passé tar sig an sjuttiotalet hamnar miljöhot och katastroflarm i fokus. I vilket kulturellt och politiskt sammanhang växte miljötänkandet fram - och vad fick föreställningarna om den hotade planeten för konsekvenser? Vi talar om överbefolkning, atomkraft och krishantering med historikern David Larsson Heidenblad.