Lite passé: Den individualiserade hälsan 1980-1990

Vi är framme vid 1980-talet! I detta avsnitt av Lite passé samtalar vi med historikern Helena Tolvhed om träning, ideal och kroppar. Vad händer under 80-talet när träningen blir allt mer individualiserad och vilka linjer kan dras fram till idag?