Kontakt

Prenumerations- och ekonomiärenden:

Leif Eliasson, leif.eliasson@hist.lu.se

Scandias innehåll:

Henrik Rosengren, henrik.rosengren@hist.lu.se

Erik Bodensten, erik.bodensten@hist.lu.se

Webbsidan:

Anna Nilsson Hammar, anna.nilsson_hammar@hist.lu.se

Övriga frågor:

info@tidskriftenscandia.se