3. Att välja förlag

När jag nu väl hunnit samla mig till detta inlägg önskar jag förstås att jag hade alla färdiga svar till hur man som ung historiker går tillväga i kontakten med potentiella förlag. Om tjugo år, då känner jag förhoppningsvis så... Jag är mycket nöjd med mitt förlagssamarbete, men i efterhand kan jag ju aldrig veta hur boken hade blivit om den hade kommit ut någon annanstans. Så några absoluta facit till hur man bör gå tillväga kan man ju aldrig få.

Utgångspunkten för en akademisk författare bör ändå vara att man faktiskt kan och bör välja förlag. Få historiska böcker blir storsäljare, men den nischade marknaden är ju långt mer tillåtande och generös för fackböcker än för skönlitteratur, vilket nog delvis beror på att möjligheterna till finansiering är fler. Innan jag gav ut min bok trodde jag att det var legio, eftersom jag hört det av kollegor, att finansieringen för produktion och tryckning av boken måste föreligga för att boken ska bli antagen av ett förlag. Huruvida jag hade fått tryckbidrag eller inte låg aldrig i vågskålen i mina samtal med förläggare. Det verkar som om de flesta förlag har ett väletablerat samarbete med de svenska stiftelser som finansierar humaniora. Förläggarna och författarna kan därför gemensamt söka mer pengar när boken väl har blivit antagen.

Om man då som författare bör välja förlag, vilka kriterier ska man gå efter? Drömscenariot är förstås ett ekonomiskt stabilt förlag med gott rykte och kunniga medarbetare, där du som författare prioriteras särskilt under såväl produktionsprocess som marknadsföring. För mig kändes det självklart att välja ett stort, Stockholmsbaserat förlag, eftersom jag själv bor i Stockholm. Det har underlättat att kunna träffa förlagsmedarbetarna personligen, även med kort varsel, istället för att skapa ytterliga stressmoment genom att behöva planera resor långt i förväg (mitt i den värsta stressen en fredag innan tryckning kunde jag till exempel gå upp och få manuset utskrivet, alltid ett problem som pendlare).

Ett större förlag antog jag skulle ha bättre resurser när boken väl hade publicerats, så det var ett kriterium. Min erfarenhet är att små förlag kan vara minst lika noggranna i själva textbearbetningen, men att de sedan inte hinner lägga ned någon tid på att marknadsföra boken. Och jag menar såklart inte att jag skulle få hänga på affisch i tunnelbanan, men nog har möjligheten varit större att få medverka på seminarium på Bokmässan, bli recenserad i dagstidningar och inleda samarbeten med olika muséer (förutom mässan har inget ännu besannats, men jag lever på hoppet).

Atlantis är inget stort förlag sett till antalet anställda, men de har gott rykte när det gäller smalare litteratur i kulturhistoriska ämnen. Jag antog att förlaget skulle ha ett gott kontaktnät för den lite smalare läsekrets som jag föreställde mig kunde intressera sig för boken. Och jag visste också att de hade stor vana att förlägga just min typ av bok, så att de kunde vägleda mig i arbetet.

Svårigheten när det gäller förlagsvärlden är ju den turbulens som råder. Medarbetare slutar eller sägs upp, förlag säljs eller går i konkurs. Som författare är det bara att ha is i magen och chansa, tänker jag. Sannolikheten är ganska stor att de premisser som råder när man skriver kontrakt inte gäller när boken väl är färdig. Atlantis har haft dålig ekonomi under många år. Det stormade om förlaget 2012 efter VD-bytet, då de fick mycket negativ publicitet genom de författare som lämnade förlaget i protest. Jag har inte brytt mig om någon av de sakerna, eftersom jag vet att stora förluster snarare är regel än undantag i hela mediebranschen. Atlantis nya profil och ambitioner tilltalade mig dessutom mer än den gamla, mer ”gubbiga” framtoningen. Det var VD:n Helena Hegardt som pushade mig att skriva boken genom sin entusiasm för projektet. Men nyligen skrev branschtidningen Svensk Bokhandel att hon slutar och att ägarna vill sälja förlaget. Den period som jag såg som en parentes för ett år sen kommer kanske att få mer långtgående konsekvenser än vad jag trodde då. Jag ser tiden an, tacksam för det som har varit och att min bok har blivit färdig.