Lite passé: Queer tid

Emma och Kristoffer träffar genusvetaren Kristina Fjelkestam för att diskutera alternativa sätt att tänka kring tid. Går det att bryta med idén om livets uppdelning i faser, eller med den linjära tiden och dess koppling till begrepp som civilisation? Vilka maktaspekter ryms i den dominerande tidsuppfattningen och vad är egentligen Queer tid?