Lite Passé: Att återskapa det förflutna - från mods till medeltidsveckan

Våra samtal om tid fortsätter med en diskussion om historiskt återskapande och identitet. Vad är det som får människor att vilja återuppleva en svunnen tid? Hur förmedlar vi historia när vi försöker återskapa det förflutna? Vi talar med historikerna Stefan Nyzell och Robin Ekelund om rörelser bort från nuet inom två helt olika fält: historiska reenactments och modskultur. Har de något gemensamt?