TEMA: Birgitta Odén

Scandias hemsidesredaktion presenterar härmed ett nytt inslag i verksamheten! Med jämna mellanrum kommer vi att erbjuda presentationer av forskare och forskningsområden under fliken "Teman". Här kommer vi att uppmärksamma den rika källa till historisk kunskap som finns tillgänglig genom Scandias arkiv och på nytt samla artiklar under aktuella teman eller utifrån personer som vi vill uppmärksamma.

Först ut är Lunds universitets första kvinnliga professor och Sveriges första kvinnliga historieprofessor, Birgitta Odén. Hon disputerade på en avhandling om svensk finanspolitik under 1500-talet och har därefter forskat inom miljöhistoria, socialhistoria, historiedidaktik och historiografi. Hon utkom nyligen med monografin Äldre genom tiderna : åldrande och äldrepolitik som en historiker ser det (Carlsson, 2012).

Ur hennes rika produktion återfinns nedanstående titlar (i kronologisk ordning) i Scandia. Länkarna leder till vårt arkiv. Vill du ladda ner en pdf finns de bifogade längst ner. Det går även att ladda ner pdf:er direkt ur arkivet.

Bild: Vitterhetsakademien   

"Stockholms äldre vågböcker." Scandia vol 25, nr 2 (1959).

"Karl X Gustav och det andra danska kriget." Scandia vol 27, nr 1 (1961).

"Gustav Vasa och testamentets tillkomst." Scandia vol 29, nr 1 (1963).

"Naturaskatter och finanspolitik - ett finansiellt dilemma." Scandia vol 33, nr 1 (1967).

"Ekonomiska emigrationsmodeller och historisk forskning. Ett diskussionsinlägg." Scandia vol 37, nr 1 (1971).

"Ära, minne och vetenskapsteori." Scandia vol 39, nr 1 (1973).

"Det moderna historisk-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning." Scandia vol 41, nr 1 (1975).

"Modeller som tvångströja. Repliker." (tillsammans med Bo Gustafsson, Rolf Ohlsson och Carl-Axel Olsson). Scandia vol 43, nr 1 (1977).

"Kvinnostrategier i studentmiljö." Scandia vol 54, nr 1 (1988).

"Ättestupan - myt eller verklighet?" Scandia vol 62, nr 2 (1996).