Scandia 2015:2

Äntligen har 2015 år sista nummer lämnat pressarna. Vi ber om ursäkt för den kraftiga förseningen och hoppas att ni nu ska vara extra sugna på att kasta er över det färska innehållet. I detta nummer handlar det bland annat om historiedidaktik, konsumtionsmönster och social mobilitet. För första gången presenterar Scandia ett rundabordssamtal. Scandia introducerar även 'digital historia', en avknoppning till digital humaniora och ett fält på stark tillväxt. Utöver detta hittar ni naturligtvis även recensioner och Ainur Elmgrens serie.

Detta nummer ackompanjeras även av ett supplement, dedikerat det förmoderna som analytiskt och kronologiskt begrepp. Supplementet har redigerats av Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg som är verksamma inom 'Nätverket för studier av förmodern politik' och innehåller tio artiklar.

Mycket nöje!

 

Innehåll (ordinarie nummer):

Redaktören har ordet, Henrik Rosengren

Rundabordsdiskussion: Var står historiedidaktiken idag? Del 1 David Ludvigsson, Kenneth Nordgren, Sirkka Ahonen, Lisa Kvande, Klas-Göran Karlsson & Carsten Tage Nielsen

Rundabordsdiskussion: Var står historiedidaktiken idag? Del 2 David Ludvigsson, Kenneth Nordgren, Sirkka Ahonen, Lisa Kvande, Klas-Göran Karlsson & Carsten Tage Nielsen

Den goda smaken - konsumtion av kolonialvaror och alkohol i tre svenska 1800-talsromaner, Pia Lundqvist

En plats att leva på. Geografisk rörlighet och social position i det gamla bondesamhället, Jan Mispelaere & Jonas Lindström

Scandia introducerar: Digital history, Anna Nilsson Hammar

Temarecensioner

Recensioner

Serie: Kalle Tähtelä, Ainur Elmgren

 

Innehåll (supplement):

Redaktören har ordet, David Larsson Heidenblad & Henrik Rosengren

Förmodernitet. Analytiskt begrepp eller kronologisk restpost? Magnus Linnarsson

Modernity - Are Modern Times Different? Lynn Hunt

Det förmoderna i det moderna. Om brott, kontinuitet och långa linjer i historien, Mats Hallenberg

Kriterier för förmodernitet - ett tilllkortakommande, Leif Runefelt

Förmodernitet - ett koncept för det ännu-inte-moderna. Estetisk historicitet som länk mellan då och nu, Willmar Sauter

Det omoderna självet tittar på saker. Reflektioner utifrån Christer Ahlbergers artikel i HT 2014:2, Karin Sennefelt

Interkulturellt utbyte mellan Västeuropa och Moskvastaten. Frågor om modernisering och periodisering, Ingrid Maier & Christine Watson

Roma antiquia et moderna. Guideboken som genre genom seklerna, Anna Blennow, Stefano Fogelberg Rota & Frederick Whitling

Från rakhyvlar till bergborrar. Metaller i den tidigmoderna världen, Göran Rydén

Möjligheter och utmaningar i dygdernas historia. Utgångspunkter och forskningsproblem för projektet "Att lära ut dygd", Andreas Hellerstedt