Postdok-satsning från det svenska Sjuttonhundratalssällskapet

Det svenska Sjuttonhundratalssällskapet inbjuder till upptaktsträff inför sin postdok-satsning!

Måndag 16 maj 2016 kl. 10-11.30 i Börshuset, Stortorget i Stockholm, med efterföljande lunch på Nobelmuséet. Under eftermiddagen följer ett frivilligt deltagande i Forskningsfronten där nydisputerade presenterar sina avhandlingar (se separat inbjudan och program).

För vem? Nätverket förenar forskare på samma nivå, från doktorander i slutfasen/nyblivna doktorer upp till docentnivå, som forskar om det långa 1700-talet eller önskar forska om 1700-talet.

Vad? Nätverkets första aktivitet är två tvådagarskonferenser under ett års tid (preliminärt vår och höst 2017). Tanken är att stärka nätverk över lärosätesgränser för att främja den nationella mobiliteten och initiera forskningssamarbeten. Konferensprogrammet innehåller seminarier kring karriärplanering och arbetsmiljö, med fokus på det akademiska ”mellan-stegets” särskilda svårigheter och möjligheter. Seminariernas teman kommer att vara forskningsdesign, handledning, mentorskap och internationalisering. Upptaktsträffen är till för att inventera intresse för satsningen och ge synpunkter på programinnehållet.

Varför? Denna grupp har ofta osäkra anställningar, byter lärosäte eller är stipendiefinansierad och får därmed lite stöd från universitetens forskningsinfrastruktur. Man saknar många gånger doktorandgemenskapen, har ingen handledare längre - men det är inte heller givet att forskarseminarierna är lämpliga forum för initiering av forskningsprojekt och textbearbetning. Detta initiativ är sprunget ur Sjuttonhundratalssällskapets intresse av att främja akademisk återväxt och tvärvetenskaplig 1700-talsforskning.

Anmälan till postdok-träffen sker till my.hellsing@hist.uu.se senast 31 mars 2016.