Scandia 2016:1

Nya numret av Scandia finns nu ute till försäljning. Våra prenumeranter nås givetvis först. Vill du sälla dig till deras skara, maila leif.eliasson@hist.lu.se. Det går även bra att vända sig till samma person om du vill köpa lösnummer.

Två av artiklarna i vårt nya nummer tar sin utgångspunkt i frågor om migration och gränsöverskridanden. Ytterligare en behandlar hur 1960-talets ingenjörer förhöll sig till den då framväxande miljödebatten. Scandia introducerar erbjuder en ingång till det tyska forskningsfältet kring reformationens långsiktiga genomdrivande och dess konsekvenser. I den nya sektionen Scandia utblick presenterar vi en intervju med Hayden White. Som vanligt återfinns såväl tematiska recensioner som recensioner av avhandlingar, antologier och monografier.

Ur innehållet:

Single women who emigrated from Iceland to North America, 1870-1914. Forgotten women with agency? Sigrídur Matthíasdóttir & Thorgerdur Einarsdóttir

Finska barn i svenska hem. Om mobiliseringen av familjer att ta emot främmande barn under andra världskriget. Johanna Sköld & Ingrid Söderlind

Ingenjörerna och miljön. Profession och debatt i Svenska Teknologföreningen 1965-1972. Maja Fjaestad

Scandia introducerar: Konfessionalisering, konfessionskonflikt och konfessionskultur under tidigmodern tid. Kajsa Brilkman

Scandia utblick: The Practical Past and Related Issues. An Interview with Hayden White. Torbjörn Gustafsson Chorell

Recensioner