Scandia 2017:1

I det senaste numret av Scandia möter vi diskussioner av såväl historiekultur och minne som av entangled history i artiklar av Henrik Åström Elmersjö, Johanna Wassholm och Susan Lindholm. Andreas Hellerstedt ger en introduktion till forskning om dygdebegreppet och Sverker Oredsson bidrar med en utblick i frågan om svenska intellektuellas förhållande till nazismen.

 

Ur innehållet:

Redaktören har ordet. Henrik Rosengren

Historievetenskap och historieundervisning. Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan. Henrik Åström Elmersjö

Att skapa och reproducera minnet av en nationell storman. A.I. Arwidsson (1791-1858) i storfurstendömet Finlands historiekultur på 1800-talet. Johanna Wassholm

From Nueva Canción to hip-hop: An Entangled History of hip-hop in-between Chile and Sweden. Susan Lindholm

Scandia introducerar: Historien om vår andra natur. Dygdebegreppet och historisk forskning. Andreas Hellerstedt

Scandia utblick: Genmäle om Sture Bolin och Sveriges Nationella Förbund. Sverker Oredsson

Recensioner

Hulda Äijälä, krigsfånge. Ainur Elmgren