Välkommen till Scandias nya hemsida!

Den här sidan till är för alla som är intresserade av historia, inte bara forskare, utan lärare, studenter, författare, journalister och andra medborgare. Här kan du läsa den vetenskapliga tidskriften Scandias texter från starten 1928 till och med 2009.

På sidan kan du, genom kontinuerligt utlagda länkar, följa hur historia konsumeras, gestaltas och debatteras i massmedia, i film och på museer med mera. Här finner du dessutom mängder av annan information, exempelvis i form av länkar till arkiv, historiska institutioner, konferenser, utlysningar av anställningar etcetera. Därtill publicerar vi även bonusmaterial under perioden mellan tidskriftens två årliga utgivningstillfällen i pappersformat. För att sidan ska bli så bra som möjligt tar vi tacksamt emot tips – historia finns och görs ju överallt, precis där Du är!