Lediga tjänster med historisk profil

 Flera tjänster är under utlysning för tillfället. 

En professur i historia, med inriktning mot maritim historia, utlyses vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag är 2010-05-12.

På Umeå universitet utlyses fyra tjänster med historisk inriktning för närvarande. En postdoktor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (sista ansökningsdag 2010-06-15) , en postdoktor i historia med inriktning mot befolkningshistoria (sista ansökningsdag 2010-06-15) och två doktorandtjänster i ekonomisk historia. (sista ansökningsdag 2010-05-03)

Linköpings universitet utlyser en fyraårig forskarassistenttjänst på Tema Barn, med sista ansökningsdag 2010-05-10.

Götebors universitet utlyser två studiestöd och ett stipendium för doktorandstudier vid ekonomisk-historiska institutionen. Stipendiet gäller forskning inom ramen för projektet Organiserad samverkan: Kartelliseringen i Sverige (modern näringslivshistoria). Efter två år omvandlas de till doktorandtjänster. (sista ansökningsdag 2010-05-14). 

På Lunds universitet söker man en antikvarie till Historiska museet. Särskild kompetens i databashantering och föremålskunskap inom det museala området krävs (sista ansökningsdag 2010-04-27).