Lagbok från 1400-talet upphittad på Sundsvalls stadsbibliotek

 "En städning kan bjuda på stora överraskningar. När bibliotekarie Görel Dahlin röjde i Sundsvalls stadsbiblioteks magasin för några dagar sedan hittade hon en gammal bok som såg intressant ut. Den visade sig vara en lagbok från 1481, alltså från boktryckarkonstens spädaste barndom". Den lågtyska lagboken är nedskriven av adelsmannen Eike von Repgau i början av 1200-talet och har hamnat på biblioteket genom en donation 1906, efter läkaren A F Christiernis. Nu finns den i tryggt förvar på Kungliga biblioteket.  

Läs hela artikeln i Sundsvalls Tidning: "Ovärdelig 1400-talsbok funnen på stadsbiblioteket" (ST 29/5). Sundsvalls stadsbibliotek skriver själva om fyndet här.