"Den mørke kontinent?" nyläsning av litteratur om det koloniala Kongo

Kolonialhistorien kan diskuteras utifrån många perspektiv och i SvD presenteras ett. Arne Melberg läser en dansk litteraturhistorisk avhandling, "Den mørke kontinent?" av Frits Andersen, och finner en bok som presenterar nya tolkningar av litteratur om det koloniala Kongo. Författaren rör sig över ett vitt fält av böcker om Kongo, från ofta analyserade verk av skribenter som Joseph Conrad och Henry Morton Stanley. Andersen, till böcker om Tintin och Tarzan. Han tar ett brett grepp och rör sig i ett, med Melbergs ord, "globalt sammanhang som är lika socialhistoriskt som litteraturhistoriskt". Läs hela recensionen under rubriken "Mörkrets metafor under omprövning" (SvD 4/6).