2012:2

Nu är 2012 års andra nummer av Scandia på väg ut i brevlådorna. Utöver sedvanliga artiklar, temarecensioner och en välfylld recensionsavdelning möter även några nya inslag: "Historikerfemkamp" av Ainur Elmgren och det nya inslaget Scandia introducerar. Denna gång är det Hugo Nordland, doktorand vid Lunds universitet, som introducerar känslornas historia.

Ur innehållet:

Ainur Elmgren "Historikerfemkamp"

Johan Jarlbrink & Andreas Nyblom "Aviatik och journalistik. Flygbaronen och medierna kring 1910" 

Karin Zetterqvist Nelson "Från samhällets barn till egna individer. Barnpsykiatrisk behandlingsideologi 1945-1985"

Rikke Juel Madsen "Kønsforskningens status i et dansk faghistorisk felt"

Monika Edgren "Sexuellt våld i vittnesberättelser om massakern på armenier"

Scandia introducerar: Hugo Nordland "Eviga emotioner och konstruerade känslor"

Temarecensioner: Sveriges historia 1600-1721 Tre böcker av Tony Judt

Recensioner:

Monografier: Joan W. Scott The Fantasy of Feminist History; Eva Österberg Tystnader och tider. Samtal med historien; Harald Gustafsson Makt och människor. Europeisk statsbildning från medeltiden till franska revolutionen; Leif Jerram Streetlife. The Untold History of Europe’s Twentieth Century; Paul A Levine Raoul Wallenberg i Budapest. Människan, myten och Förintelsen; Pascal Maeder Forging a New Heimat. Expellees in Post-War West Germany and Canada; Robert A Jacobs The Dragon’s Tail. Americans Face the Atomic Age;

Avhandlingar: Lars Garpenhag Kriminaldårar. Sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850–1930; Carolina Jonsson Malm Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

Antologier: Individer i rörelse. Kulturhistoria i 1880-talets Sverige, Birgitta Svensson & Anna Wallette (red.); Par i vetenskap och politik. Intellektuella äktenskap i moderniteten, Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red.) Parti eller rörelse? Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880–1940, Tomas Nilsson & Martin Åberg (red.); Biografiskt Lexikon för Finland, Henrik Knif, huvudredaktör