2012:2 Supplement

Genushistoriens utmaningar

Under hösten 2010 och våren 2011 gick en seminarieserie med namnet Genushistoriens utmaningar på historiska institutionen vid Stockholms universitet. Initiativtagare var den nyutnämnda professorn i genushistoria, Kirsti Niskanen. Tanken var ursprungligen att vid varje tillfälle låta en äldre och etablerad nordisk forskare möta en yngre och nyare i dialoger om ämnet genushistorias status och framtid. Ett antal av dessa framträdanden har omarbetats till korta artiklar och samlats i detta supplement till Scandias andra häfte 2012.

Numret introducerades första gången på en paneldebatt på Nordiska Könshistorikermötet i Bergen i augusti 2012. Under hösten och våren kommer det dessutom att diskuteras på de genushistoriska seminarierna i Stockholm (den 27 september) och Lund (11 januari 2013). Naturligtvis hoppas vi att debatten fortsätter runt om i Norden, i forskning och undervisning och på andra ställen!

Som en extra bonus till Er läsare vill vi nu ge Er tillgång till texterna elektroniskt i förväg! Vill du ha supplementet i tryckt form? Det kommer att distribueras till alla prenumeranter utan extra kostnad tillsammans med andra numret av Scandia 2012. Även nya prenumeranter för 2013 får - så länge lagret räcker - supplementet som bonus. Passa därför på att bli prenumerant! Vill du endast ha Supplementet så kostar det 100 kronor inklusive porto.  

Innehållsförteckning

Ulrika Holgersson "Redaktören har ordet"

Karin Hassan Jansson, Kirsti Niskanen "Genushistoriens utmaningar – kan Clio tänka fritt?" 

Helena Bergman "Vi har tiden på vår sida! Genushistoria och den tvärvetenskapliga genusforskningen"

Sara Edenheim "Att komma till Scott – teorins roll inom svensk genushistoria"

Christina Florin "Mitt beroende av samtiden" 

Ulrika Holgersson "Herstory revisited"

Karin Hassan Jansson "Genushistorikernas utmaningar"

Jens Ljunggren "Underordning, frigörelse eller bådeoch? Om idrottens roll i genussystemet, en forskningsöversikt"

Ulla Manns "Historiska rum"

Bente Rosenbeck "Mange veje, nye retninger" 

Maria Sjöberg "Flera paradoxer" 

Helena Tolvhed "Kroppen och emancipationen. Om idrott och fysisk aktivitet som genushistorisk utmaning" 

Ann-Catrin Östman "Vad gör vi med historien? Om kvinno- och könshistoria i Finland"

Om de medverkande i supplemenetet