2013:1

Nu har 2013 års första nummer av Scandia lämnat redaktionen. Vårnumret rymmer både artiklar och ett Scandia introducerar, liksom en diger samling recensioner och en avslutande bildbetraktelse över historikernas stil.  

Ur innehållet:

Jan Selling "'Zigenaren som zigenare'. En facklitterär konstruktion i långt perspektiv"

Peter Thaler "Skyddsmakt och tillflyktsort. Sveriges stormaktsställning och protestanterna från de habsburgska arvländerna"

Helena Ekerholm "Ett nationellt drivmedel. Etanol i svensk politik 1924-1934"

Orsi Husz "Att räkna värdighet. Privatekonomi och medelklasskultur vid mitten av 1900-talet" 

Marie Cronqvist "Scandia introducerar: Medier och minnen" 

Temarecensioner: Sveriges historia 1721-1830; Tre böcker om avrättningar

Recensioner

Monografier: Bernard Lewis Notes on a Century. Reflections of a Middle East Historian, Stephen A Mitchell Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages, James L Larson Reformin the North. The Kingdoms and Churches of Scandinavia, 1520-1545, David Dunér Tankemaskinen. Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia, Per-Martin Meyerson Judiskt liv i Europa 1786-1933. Integrationsprocess med förhinder, Mikael Byström Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid, Johan Edman Vård & ideologi. Narkomanen som politiskt slagfält

Avhandlingar: Anna Nilsson Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750-1850, Kristiina Savin Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige, Gustav Källstrand Medaljens framsida. Nobelpriset i pressen 1897-1911, Ann-Christine Petersson Hjelm Fängelset som välfärdsbygge, Peter Edelberg Storbyen Trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976, Matthias Hannemann Die Freunde im Norden. Norwegen und Schweden im Kalkül der deutschen Revisionspolitik 1918-1939

Antologier: Moderna historier. Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt, Henric Bagerius & Ulrika Lagerlöf Nilsson (red.)

Ainur Elmgren "Histlooks"