Ny publikation! The Jesuit Stereotype

Pater Hieronymus av Carl Larsson

Nu är den ute - min artikel om jesuitiska stereotyper och det skumma begreppet "jesuitmoral" som fortfarande då och då dyker upp i finländsk skönlitteratur och politisk retorik. "The Jesuit Stereotype – An Image of the Universal Enemy in Finnish Nationalism" finns att läsa i Rodopis utgivningsserie European Studies (vol. 31), med titeln European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. Redaktörer är Yvonne Maria Werner och Jonas Harvard, som jag har haft glädjen att samarbeta med vid flera andra tillfällen.

Bokprojektet började i september-oktober 2010 i ett kloster i Farfa utanför Rom. Förutom själva den inspirerande miljön fick jag tillfälle att träffa flera spännande forskare som blivit viktiga medarbetare och goda vänner. Främst vill jag nämna Henrik Stenius, kultförklarad (jag överdriver kanske lite, men mycket lite) chef för Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet. När Heku fick höra att jag hade flyttat till Helsingfors bara några månader tidigare, bjöd han mig till sitt forskarseminarium EINO (Européer i Norden och från Norden). Tack vare EINO-kamraterna fick jag ovärderliga kommentarer på min artikel, och jag hoppas att det märks att jag hade roligt under skrivandet.

Nu har Heku gått i pension (och avtackades med ett internationellt symposium som nog var årets bästa sommarfest). Alla vi som har samarbetat med CENS väntar nu med spänning på framtiden, för centret har varit en av de bästa forskningsmiljöer jag upplevt. Förvisso har Historiska institutionen i Lund lärt upp mig och lagt ribban för mina förväntningar och krav på hemtrevlig miljö och akademisk frihet... och min nuvarande arbetsplats, Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet, är tämligen unikt i den kollegiala värme och arbetsro som här erbjuds. Jag har helt enkelt haft enorm tur med alla mina arbetsplatser, känns det som! Jag hoppas att universiteten även i framtiden fortsätter att uppskatta och stötta miljöer som möjliggör tvärvetenskapliga och internationella möten på ett fritt och samtidigt personligt plan.