Scandia 2013:2

Missa inte Scandias höstnummer 2013! I detta högaktuella temanummer reflekterar elva välkända historiker kring historikernas samhällsroller under rubriken "Därför är vi historiker". Numret är ett kraftfullt och välbehövligt inlägg i den pågående debatten om humanioras ställning i samtiden. Dessutom rymmer numret "Scandia introducerar", en klassikerpresentation på temat "Den tidigmoderna statsbildningsprocessen", en välfylld recensionsavdelning och en avslutande serie.  

Ur innehållet:

Cecilia Riving, David Larsson Heidenblad och Malin Gregersen "Introduktion - därför är vi historiker"

Sverker Sörlin "Historikernas betydelseunderskott - och dess botemedel"

Gunlög Fur "Möten och ansvar"

Anette Warring "En demokratisk historiepolitisk etik" 

Erling Sandmo "Avstandens fortryllelse"

Maria Ågren "Därför är jag historiker" 

Sara Edenheim "Därför är vi historiker" 

Klas-Göran Karlsson "Post-historikern" 

Bo Stråth "Att revidera bilden av det förflutna"

Sebastian Olden-Jørgensen "Historikerne mellem erindring og historie"

Martin Wiklund "Den historiska kunskapens praktiska ändamål" 

Eva Österberg "Människokunskap och långa tidsaxlar"

Johan Pries "Scandia introducerar: David Harvey och det förflutnas geografi"

Klassikerpresentation: Tidigmodern statsformering, av bland andra Martin Almbjär och Mats Hallenberg

Recensioner:

Monografier: Sten-Åke Stenberg Född 1953. Folkhemsbarn i forskarfokus, David Featherstone Solidarity. Hidden Histories and Geographies of Internationalism, William M Reddy, The Making of Romantic Love. Longing and Sexuality in Europe, South Asia and Japan, 900-1200 CE, Bernd-Ulrich Hergemöller Uplop – Seditio. Innerstädtische Unruhen des 14. und 15. Jahrhunderts im engeren Reichsgebiet. Schematisierte vergleichende Konfliktanalyse, Karin Friedrich Brandenburg-Prussia, 1466–1806, Klas-Göran Karlsson "De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon." Det armeniska folkmordet och dess efterbörd, Mats G. Larsson Kensington 1898. Runfyndet som gäckade världen

Avhandlingar: Anna-Lill Ledman Att representera och representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966–2006, Andreas Tullberg ”We Are in the Congo Now.” Sweden and the Trinity of Peacekeeping during the Congo Crisis 1960–1964, Petra Pauli Rörelsens ledare. Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talet, Mikael Häll Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige, Christopher Pihl Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige, Lars Andersson Hult Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande

Antologier: Historieskrivningen i Sverige Gunnar Artéus & Klas Åmark (red.), Fortalt fortid. Norsk historieskrivning etter 1970 Jan Heiret, Teemu Ryymin & Svein Atle Skålevåg (red.), Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige Eva-Marie Letzter (red.)

Ainur Elmgren "Varför är jag historiker"