Senaste nummer

Scandia 2017:2
Läs mer!

Scandia 2017:1
Läs mer!

Scandia 2016:2
Läs mer!

Scandia 2016:1
Läs mer!

Scandia 2015:2

Äntligen har 2015 år sista nummer lämnat pressarna. Vi ber om ursäkt för den kraftiga förseningen och hoppas att ni nu ska vara extra sugna på att kasta er över det färska innehållet. I detta nummer handlar det bland annat om historiedidaktik, konsumtionsmönster och social mobilitet. För första gången presenterar Scandia ett rundabordssamtal. Scandia introducerar även 'digital historia', en avknoppning till digital humaniora och ett fält på stark tillväxt. Utöver detta hittar ni naturligtvis även recensioner och Ainur Elmgrens serie.

Läs mer!

Scandia 2015:1

Nya numret av Scandia har lämnat pressarna och finns nu att köpa via leif.eliasson@hist.lu.se. Yvonne Maria Werner, Mattias Warg och Peter K. Andersson medverkar med längre artiklar om antikatolicism, svensk neutralitet och original i det sena 1800-talets Sydsverige. Scandia introducerar även forskningsfältet "Contentious Politics Studies" i en artikel som redan nu finns fritt tillgänglig samt erbjuder såväl temarecensioner som sedvanlig recensionsavdelning. Trevlig läsning och glad sommar önskar redaktionen!

Läs mer!

Scandia 2014:2

Det nya numret av Scandia finns nu tillgängligt! Ämnen som skvaller, filmanalys och audiovisuell upplysning behandlas av Pia Einonen, Ulrika Holgersson och Fredrik Norén. Vi presenterar också en introduktion till forskningsfältet första världskriget samt inte mindre än fyra tematiska recensioner. Utöver detta bjuds det självklart på den sedvanliga recensionsavdelningen samt på en serie av Ainur Elmgren.

Läs mer!

Scandia 2014:1

Nu har Scandias senaste nummer lämnat pressarna. Med Henrik Rosengren som ny redaktör kan vi bland annat presentera artiklar av Harald Gustafsson, Andreas Marklund och Bertel Nygaard. Scandia introducerar, som du redan nu kan läsa på webben, ger en inblick i forskningsfältet History & Policy och i temarecensionen kan du läsa om de två sista banden av Sveriges Historia. Utöver detta bjuder vi på recensioner och på vår serie, tecknad av Ainur Elmgren. Vill du beställa ett nummer mailar du till info@tidskriftenscandia.se.

Läs mer!

Scandia 2013:2

Missa inte Scandias höstnummer 2013! Detta extratjocka temanummer har titeln ”Därför är vi historiker” och ger sig rakt in i den dagsaktuella debatten om historievetenskapens roll i samhället. Här reflekterar elva välkända skandinaviska historiker kring varför de valt att syssla med historia och hur historikerns samhällsroll bör se ut. I korta personliga betraktelser diskuterar de historievetenskapens uppdrag och formulerar tankar inför framtiden, i en fin blandning av välgrundade argument och högtflygande visioner. Alla som är intresserade av humanioras och historievetenskapens ställning i samtiden kan glädja sig åt detta temanummer.
I "Scandia introducerar" behandlas denna gång geografen David Harvey och hans roll i den rumsliga vändningen inom historievetenskapen. Dessutom bjuds på en nyhet, ”Klassikerpresentationen”, där den tidigmoderna statsbildningsprocessen som forskningsfält avhandlas genom en introduktion, tio kortrecensioner och en sammanfattande text. Efter en sedvanligt diger recensionsavdelning avslutas numret med en tecknad reflektion av Ainur Elmgren, denna gång på temat ”Varför är jag historiker?”.

Läs mer!

2013:1

En rad angelägna ämnen behandlas i Scandias vårnummer 2013. I artiklarna undersöks konstruktioner av "zigenaren" i facklitterära texter, österrikiska trosflyktingar i svensk tjänst under 1600-talet, symbolik och tekonologi i 1920- och 30-talens svenska etanoldebatt och slutligen en diskussion kring livslöner och livskvalitet i 1950-talets pressdebatt om medelklassens privatekonomi. Utöver artiklarna ryms även en introduktion till medier och minnen, liksom temarecensioner och recensioner och en tecknad betraktelse över historikernas stil.  

Läs mer!

Sidor