Senaste nummer

2012:2 Supplement

Under hösten 2010 och våren 2011 gick en seminarieserie med namnet Genushistoriens utmaningar på historiska institutionen vid Stockholms universitet. Initiativtagare var den nyutnämnda professorn i genushistoria, Kirsti Niskanen. Tanken var ursprungligen att vid varje tillfälle låta en äldre och etablerad nordisk forskare möta en yngre och nyare i dialoger om ämnet genushistorias status och framtid. Ett antal av dessa framträdanden har omarbetats till korta artiklar och samlats i detta supplement till Scandias andra häfte 2012.

Läs mer!

2012:2

Årets andra nummer av Scandia innehåller artiklar om samspelet mellan medierna och motorflyget under tidigt 1900-tal, om framväxten av modern barnpsykiatri i Sverige, om det rådande läget för genushistoria vid några danska universitet och om om berättelser om seuellt våld i massakern på armenier 1915-1916. Utöver artiklarna ryms även en tecknad betraktelse över historikertillvaron och en introduktion till känslornas historia, liksom temarecensioner och recensioner.  

Läs mer!

2012:1

2012 års första nummer innehåller artiklar av Sara Edenheim, Lars Olsson, Victor Lundberg och Malin Lennartsson, liksom temarecensioner av Sveriges historia 600-1350 och 1350-1600 och recensioner.

Läs mer!

2011:2

Nummer 2 2011 är ett temanummer om metod, där Harald Gustafsson, Markus Hedemann, Tobias Wetterlöv (med kommentar av Sverker Oredsson), Erik Wångmar, Michael H Gelting, Svante Norrhem & Daniel Nyström och Christian Widholm alla deltar med kortare bidrag. Dessutom recensioner.

Läs mer!

2011:1

I nummer 1 2011 ingår artiklar av Joakim Landahl, Åsa Karlsson Sjögren och Peter Lindström, Sari Nauman, Eva Lindgren, Daniel Rauhut och Antti Räihä. Dessutom en temarecension om Palmebiografier och ett antal recensioner.

Läs mer!

2010:2

Andra numret 2010 är ett engelskspråkigt temanummer om film och historia. Gästredaktörer är Erik Hedling och Mats Jönsson och författare är, utöver redaktörerna, Janet Staiger, Duncan Petrie, Tommy Gustafsson och Vinzenz Hediger. Dessutom bidrar Maria Ågren med en artikel om historisk forskning. Simon Larsson och Kim Salomon debatterar och Dick Harrison recenserar Bernadotteböcker. Dessutom recensioner.

Läs mer!

2010:1

Nummer 1 2010 innehåller ett minitema om intersektionell historia, med artiklar av Helena Tolvhed, Maria Vallström, Rosemarie Fiebranz och Åsa-Karin Engstrand. Numret innehåller även artiklar av Henrik Edgren och Monika Edgren, en temarecension om pesten och recensioner.

Läs mer!

2009:2

Nummer 2009:2 innehåller ett minitema, "Images of the North", med artiklar av Sverrir Jacobsson, Peter Stadius, Anna Walette, Gylfi Gunnlaugsson och Sumarliði R. Ísleifsson. Dessutom artiklar av Harald Gustafsson, Johannes Ljungberg och Svein H Gullbekk, och ett tjugotal recensioner.

Läs mer!

2009:1

Första numret av Scandia 2009 innehåller ett tema: Historia och postmodernism med artiklar av Kim Salomon, Torbjörn Gustafsson Chorell och Sara Edenheim. Utöver temat finns även artiklar av Johan Holm och Karin Hassan, en essärecension om Amerikaner och anti-amerikaner och recensioner.  

Läs mer!

2008:2

Temanumret Rummets återkomst innehåller artiklar av Marie Cronqvist, Magnus Rodell, Stuart Burch & Ulf Zander, Jan Henrik Nilsson och Dorthe Gert Simonsen

Läs mer!

Sidor